بازگشت ساکنان بخش جنوبی غوطه شرقی به خانه هایشان/ارتش امنیت و ثبات را به بخش جنوبی غوطه شرقی بازگرداند- ویدیو

حومه دمشق – سانا

دیروز بازگشت ساکنان بخش جنوبی غوطه شرقی دمشق به خانه های خود همزمان با بازسازی زیربناهای خدماتی در این منطقه آغاز شد.2

«راتب عدس» معاون استاندار حومه دمشق گفت: پس از نابودی تروریست ها در بخش جنوبی غوطه شرقی، ده ها خانواده  به خانه هایشان بازگشتند.

معاون استاندار حومه دمشق اشاره کرد: کارگروه های بازسازی زیرساخت های خدماتی در بخش جنوبی غوطه شرقی مشغول تعمیر و بازسازی آسیب های ناشی از اقدام های تروریستی هستند و کمیته امدادرسانی در حال کمک به خانواده هایی است که به محل سکونت خود بازگشته اند.3

اهالی  تاکید کردند: ما از ارتش جمهوری عربی سوریه در جنگ علیه تروریسم حمایت می کنیم.

شایان به ذکر است که ارتش سوریه  طی چند روز گذشته امنیت و ثبات را به  شهرک ها و روستاهای «زبدین، دیرالعصافیر، بزینه، حرستا القنطره، نوله، الرکابیه و بالا جدید و قدیم علاوه بر 7 مزرعه دیگر» بازگرداند.

غیاث/م.خ