گروه های دفاع مردمی تعدادی از تروریست ها را به هلاکت رساندند و اسلحه و مهات تروریست ها را در «کوع حدر» واقع در حومه شمالی سویداء کشف و ضبط کردند

گروه های دفاع مردمی تعدادی از تروریست ها را به هلاکت رساند و اسلحه و مهات تروریست ها را در «کوع حدر» واقع در حومه شمالی سویداء کشف و ضبط کردند.

غياث/م.خ