تروریست ها محله های مسکونی حلب را با ده ها خمپاره هدف قرار دادند- گزارش تصویری

حلب-سانا

تروریست های گروه”جبهه النصره” و گروه های مسلح وابسته به آنان بیمارستان زیمان «الضبیط» در محله «المحافظه» در حلب را هدف قرار دادند.

غیاث/م.خ