سوریه اظهارات نخست وزیر نروژ را درباره تصمیم این کشور برای اعزام نظامیان برای آموزش کسانی که «مبارزان سوری برای جنگ با گروه تروریستی “داعش”» نامیده می شوند، محکوم کرد

دمشق – سانا

وزارت خارجه سوریه اظهارات نخست وزیر نروژ را درباره تصمیم این کشور برای اعزام شصت نظامی برای آموزش کسانی که «مبارزان سوری برای جنگ با گروه تروریستی داعش» نامیده می شوند، محکوم کرد.

یک منبع مسئول در وزارت خارجه سوریه اعلام کرد که هرگونه تصمیم دولت نروژ در این خصوص خلاف قوانین بین المللی و ناقض قطعنامه های شورای امنیت در خصوص مبارزه با تروریسم به شمار می رود.

منبع افزود: تصمیم دولت نروژ دخالت آشکار و غیرقابل قبول در امور سوریه و تجاوز آشکار به حق حاکمیت و امنیت و ثبات آن است و تاکید کرد در صورتی که با هماهنگی دولت سوریه صورت نگیرد، نمی توان چنین اقدامی را به بهانه این که در چارچوب مبارزه با تروریسم سوریه می گیرد توجیه کرد.

غیاث جاویش/م.خ