فعالیات های متنوع در /روزهای ادبیات فرهنگی / در دانشگاه دمشق

دمشق -سانا 

 

 

نیرمین/ثناء

شاهد أيضاً

بیش از یک میلیون و 200 هزار هکتار از زمین های کشاورزی کشور کشت گندم رفت

دمشق – سانا  سطح زیر کشت گندم تاکنون به 1211677 هکتار رسیده است که از  …