دستگیری /14/ فلسطینی توسط نیروهای اشغالگر صهیونیستی 

قدس اشغالی – سانا 

نیروهای اشغالگر /14/ فلسطینی از جمله آن دو کودک را در کرانه باختری بازداشت کردند

به گزارش خبرگزاری فلسطینی ” وفا” نیروهای اشغالگر صهیونیستی یک دختر در شهرک الخضر  ،/5/  فلسطینی دیگر دربیت لحم و قلیقله و الخلیل را  دستگیر کردند.

نیروهای اشغالگر صهیونیستی دو کودک در شهرک الرم واقع در شمال شرق قدس اشغالی  ،/2/  فلسطینی دیگر در محله السعدیه در شهر قدیمیرا  دستگیر کردند.

 

نیرمین/ثناء 

 

شاهد أيضاً

بازداشت 21 فلسطینی در بیت لحم توسط نیروهای اشغالگر

قدس اشغالی – سانا  نیروهای اشغالگر امروز 13 فلسطینی  در کرانه باختری را بازداشت کردند. …