سوری ها به مراکز انتخاباتی در استان ها وارد می کنند تا نمایندگان خود در پارلمان را انتخاب کنند- گزارش تصویری

استان ها- سانا

 

شهروندان سوری به مراکز انتخاباتی در همه استان ها وارد می کنند تا رأی خود را به صندوق بیندازند و نمایندگان خود در پارلمان در دوره دوم را انتخاب کنند.

دمشق

 

حومه دمشق

 

حلب

الحسكه

 

طرطوس 

حماه

درعا

حمص

نیرمین/ثناء