دستگیری 16فلسطینی در کرانه باختری توسط نیروهای اشغالگر اسرائیل

کرانه باختری -سانا 

 

نیروهای اشغالگر /16/ فلسطینی را در مناطق مختلف از کرانه باختری بازداشت کردند.

منابع محلی به خبرگزاری فلسطینی”وفا” گفت که نیروهای اشغالگر /5/دانشجو از دانشگاه ” النجاح الوطنیه ” و /4/پسر در شهرک نعلین اقع در غرب رام الله را بازداشت کردند.

منابع اشاره کرد که  نیروهای اشغالگر شهرک عزون واقع در شرق قلیقله یورش بردند و  /2/ جوان فلسطینی در دورا در الخلیل و شهرک الخضر واقع در جنوب بیت لحم را بازداشت کردند.

از سوی دیگر  نیروهای اشغالگر یک چاپخانه در منطقه الدوحه واقع در بیت لحم یورش بردند و تجهیزات آن را مصادره کرد .

 

نیرمین/ثناء 

شاهد أيضاً

جراحت ده ها نفر فلسطینی در سرکوب تظاهرات کرانه باختری توسط نیروهای اشغالگر

قدس اشغالی – سانا بر اثر اقدامات سرکوبگرانه نظامیان اشغالگر اسرائیل امروز به تظاهرات  که …