تروریست های “داعش” یک تیم رسانه ای از شبکه (روسیه امروز/راشاتودی) در حومه حسکه را با خمپاره ها هدف قرار دادند

حسکه- سانا

 

تروریست های وابسته به گروه تروریستی  “داعش” ثبت شده در فهرست تروریسم بین المللی، یک تیم از خبرنگاران را نزدیک شهرک شدادی در حومه حسکه، مورد هدف قرار دادند.

دفتر رسانه ای شبکه روسیه امروز اعلام کرد که: تروریست های “داعش” یک تیم رسانه ای وابسته به آن نزدیک شهرک شدادی واقع در جنوب حسکه به حدود 60 کیلومتر است، را با استفاده از 6 خمپاره، هدف قرار دادند.

دفتر اشاره کرد که: هیچ صدمات در صفوف تیم رسانه ای که در حال ساختن یک فیلم مستند در منطقه بود، وجود ندارد. 

شایان به ذکر است که، پرروز..گروه های تروریستی یک تیم رسانه ای وابسته به شبکه روسیه امروز/راشاتودی طی وجود خود در حومه درعا را با استفاده از خمپاره ها مورد هدف قرار داده بودند. 

نیرمین خلیل

شاهد أيضاً

ادامه تجاوزات ترکیه به منطقه ابوراسین در شمال حسکه

حسکه-سانا نیروهای اشغالگر ترکیه در ادامه حمله به شهرک ابو راسین در حومه حسکه نانوایی …