کابینه انفجار تروریستی در خیابان الستین در استان حمص را محکوم کرد.. و بر ضرورت افشای اقدامات کشور های حامی از تروریسم چون بر همه جهان بصورت منفی منعکس خواهد شد

دمشق- سانا

کابینه دو انفجار تروریستی که امروز در خیابان الستین در شهر حمص اتفاق افتاد و موجب شهادت  تعدادی از شهروندان  و زخمی شدن دیگران شد، را محکوم کرد. 

دکتر وائل الحلقی نخست وزیر کشورمان در یک بیانیه تاکید کرد که” انفجارات تروریستی که شهروندان را از جمله دانش آموزان و دانشجویان هدف قرار داد، قصد محو کردن اراده مردم سوریه برای کار و تولید، دارد. 

الحلقی بر ضرورت افشای اقدامات  کشور های حامی از تروریسم چون بر همه جهان بصورت منفی  منعکس خواهد شد، تأکیدکرد.

 

نیرمین /ثناء

شاهد أيضاً

نشست کابینه: مشخص شدن اقداماتی برای تقویت حضور محصولات موسسه عمومی صنایع غذایی در سالن های مؤسسه تجارت سوریه 

دمشق- سانا در جریان نشست امروز کابینه به ریاست مهندس حسین عرنوس، نخست وزیر کشورمان، …