نیروهای اشغالگر صهیونیستی /10/ فلسطینی از جمله یک دختر را در کرانه باختری بازداشت کردند 

 

کرانه باختری-سانا 

 

نیروهای اشغالگر اسرائیل به تعدادی از  مناطق در  کرانه باختری یورش بردند و /10/ فلسطینی از جمله یک دختر را بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری فلسطینی ” معا” نیروهای اشغالگر صهیونیستی/ 9/  فلسطینی در  آردوگاه  جنین و شهرک بیت فجار در الخلیل و شهرک قطنه در قدس اشغالی ، و یک دختر  در جنوب نابلس را  دستگیر کردند.

 

نیرمین/ثناء 

شاهد أيضاً

جراحت ده ها نفر فلسطینی در سرکوب تظاهرات کرانه باختری توسط نیروهای اشغالگر

قدس اشغالی – سانا بر اثر اقدامات سرکوبگرانه نظامیان اشغالگر اسرائیل امروز به تظاهرات  که …