زخمی شدن 28 فلسطینی در یورش نظامیان صهیونیست به اردوگاه الامعری

رام الله-سانا

در جریان درگیری های خشونت بار در اردوگاه الامعری در رام الله 28 نفر مورد اصابت گلوله نظامیان صهیونیست قرار گرفته و زخمی شدند و تعدادی از فلسطینیان نیز در اثر استنشاق گاز اشک آور دچار حالت خفگی شدند.

درگیری های خشونت باری بین تعدادی از جوانان و نیروهای اشغالگر به وقوع پیوست و جوانان فلسطینی سعی داشتند مانع تخریب منزل یکی از شهروندان توسط نیروهای اشغالگر شوند.

م.خ