نمایشگاه پوشاک و محصولات چرمی/ موداتكس/ در بیست و چهارمین ماه جاری راه اندازی می شود

دمشق- سانا

با مشارکت تعدادی از شرکت های پوشاک و محصولات چرمی، فعالیت های چهارمین نمایشگاه تخصصی پوشاک و محصولات چرمی/ موداتكس/ که توسط فدراسیون صادر کنندگان سوریه و کمسیون توسعه و ترویج صادرات سوریه برگزار می شود، در بیست و چهارمین ماه جاری راه اندازی خواهد شد.

«محمد السواح» رییس فدراسیون صادر کنندگان سوریه با اشاره به این که طی سال گذشته فعالیت های این نمایشگاه ها آغاز شده است تاکید کرد: این نمایشگاه ها موفقیت های بزرگ کسب کردند و در فعال شدن بازار داخلی نقش مهمی ایفا می کنند.

«محمد السواح» رییس فدراسیون صادر کنندگان سوریه با تاکید بر این که فدراسیون صادر کنندگان سوریه به حمایت از روند صادرات ادامه می دهد اشاره کرد: فدراسیون صادر کنندگان تمام تلاش های خود را برای افزایش صادرات سوریه انجام می دهد.

غیاث /م.خ