نانوایی های /الحسکه/ بیش از 19 تن مخمر نان خشک تحویل گرفته اند

الحسکه – سانا

امروز موسسه عمومی نانوایی های شعبه استان الحسکه 250ر19 تن مخمر نان خشک تحویل گرفته است.

«محمد بشير عمر» مدیر موسسه عمومی نانوایی های شعبه استان الحسکه به گزارشکر سانا با تاکید بر این که این مقداری دریافت شده در ثبات روند تولید نان سهیم است نشان داد: این مقادری که از مخمر نان خشک دریافت شده پاسخگویی به نیازهای نانوایی های دولتی و خصوصی در مرحله آینده به شمار می رود.

شایان به ذکر است که از آغاز سال جاری موسسه عمومی نانوایی های شعبه استان الحسکه 380ر59 هزار تن مخمر نان خشک تحویل گرفته است.

غیاث/م.خ

شاهد أيضاً

وزیر المنجد با سفیر بحرین راه‌های تقویت همکاری‌ها در زمینه توسعه اجتماعی را بررسی کرد

دمشق-سانا لوی عماد الدین المنجد وزیر امور اجتماعی و کار امروز با وحید مبارک سیار …