نیروهای اشغالگر صهیونیستی /17/ فلسطینی را در قدس و کرانه باختری بازداشت کردند

 

قدس اشغالی – سانا

نیروهای اشغالگر اسرائیل به تعدادی از روستاها وشهرک های قدس اشغالی و کرانه باختری یورش بردند و /17/ فلسطینی را بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری فلسطینی ” معا” نیروهای اشغالگر صهیونیستی/ 9/ جوان فلسطینی در مناطق مختلف از قدس اشغالی ،/6/ دیگر در استان بیت لحم و یک جوان در آردوگاه جنین را  دستگیر کردند.

 

نیرمین / ثناء

شاهد أيضاً

شهادت یک فلسطینی به ضرب گلوله اشغالگران در جنوب بیت لحم

قدس اشغالی-سانا یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر صهیونیست جنوب بیت لحم در …