وزیرگردشگری در دیدار یک هیئت ایتالی:سوریه باز خواهد گشت و در های خود به روی گردشگران سایر جهان را باز می کند

دمشق-سانا

وزیر گردشگری مهندس بشر یازجی تاکید کرد: سوریه در های خود به روی گردشگران باز خواهد کرد چونکه اراده و عزم مردمش تروریست که تاریخ و فرهنگ و تمدن آن هدف قرار می دهد را شکست می دهند .

امروز یازجی طی دیدار یک هیئت سوری ساکن در ایتالیا و موسسه اروپایی برای دفاع از سوریه و سازمان ایتالیایی سولید گفت: سوریا ئی های ساکن ایتالیا در حفاظت از ارث سوری که گروه های تروریستی آنرا هدف قرار دادند  یک کار استثنائی و منحصر به فرد انجام دادند که این افراد سوری به طور مداوم درخواست فشار دادن علیه حامیان تروریسم تا حمایت خود از اینها دست بردارند را کرد.

وی افزود : سوریائی های ساکن ایتالیا همیشه  بهترین سفیران خارجی برای سوریه را بودند و هنوز هم هستند وهر یکی از اینها یک حلقه ارتباطی فیما بین سوریه و جامعه ایتالیایی تشکیل می داد و نقش مثبت خود در تبیین حقایق رخداد های وطن خود را ثابت کردند.

یازجی خاطر نشان کرد: بازدید مکرر هیئت ها به سوریه بیانگر وفاداری دوستداران سوریه ساکن در نقاط مختلف جهان به این کشور است و انتظار می رود که اینها در آینده سیاحت سوریه نقشی موثری را ایفا کنند.

ایهم حسون

شاهد أيضاً

آماده سازی های کریسمس و سال نو در دمشق