ارتش امن و امان را به روساهای «کباسین»و «زنکحیه» در حومه حماه شمالی را بازگرداند

حماه- سانا

 

نیرمین

شاهد أيضاً

توزیع کمک های روسیه به زلزله زدگان در مراکز اسکان موقت در عین الکروم در حومه حماه

حماه-سانا امروز استان حماه کمک های غذایی ارائه شده از سوی فدراسیون روسیه میان آسیب …