دو خودروی حامل 6 هزار گلولۀ تفنک جنگی و خمپاره ها و نارنجک ها در استان حماه کشف شده- ویدئو

حماه-سانا

 

یک منبع نظامی گفت که ” یکی از نقاط بازرسی وابسته به یگانی از ارتش و نیروهای مسلح، امروز دو خودروی حامل مقادیر مهمات و بمب های گوناگون را در استان حماه کشف و ضبط کرد.”

منبع به سانا گفت که” عناصر ارتش در یکی از نقاط بازرسی در استان حماه، دو خودروی حامل 35 خمپاره آر پی جی و 3 هزار گلوله تفنک جنگی و 3 هزار گلوله مسلسل بی کی سی و مقادیر از نارنجک ها که به گروه های تروریستی می رفت، را کشف و ضبط کرد.”

 

نیرمین

شاهد أيضاً

توزیع کمک های روسیه به زلزله زدگان در مراکز اسکان موقت در عین الکروم در حومه حماه

حماه-سانا امروز استان حماه کمک های غذایی ارائه شده از سوی فدراسیون روسیه میان آسیب …