نیروهای اشغالگر اسرائیل /27/ فلسطینی در کرانه باختری را بازداشت کرده اند

کرانه باختری- سانا

 

صبح امروز، نیروهای اشغالگر اسرائیل به مناطق مختلف از کرانه باختری یورش بردند و / 27 / فلسطینی را دستگیر کرده اند.

خبرگزاری فلسطین ” معا ” گفت که نیروهای اشغالگر اسرائیل /27/فلسطینی در منطقه سلود و /2/ در منطقه ” خربه المصباح” و بیت سوریک در رام الله و /1/ دیگر در منطقه القصبه در شهر نابلس  را بازداشت کرده اند.

نیروهای دشمن صهیونیستی /2/ شهروند فلسطینی در مناطق علار و بلعا در طول کرم، /3/ دیگر در حارس و کفر الدیک در قلقیلیه و هم در مراح رباح در جنوب بیت لحم،/3/فلسطینی در الخلیل و/2/ فلسطینی در السموع نزدیگ از شهر  الخلیل را بازداشت کرده اند.

نیرمین/ ثناء 

 

شاهد أيضاً

دستگیری 8 فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا نیروهای اشغالگر اسرائیلی بامداد امروز 8  فلسطینی را در مناطق مختلفکرانه باختری بازداشت …