روگوزین: نیروهای هوایی روسیه ورزیده هستند و این خبرگی از کشتن غیر نظامیان در سوریه خودداری می کند

مسکو- سانا

«دمیتری روگوزین »معاون نخست وزیر روسیه تأکید کرد که  نیروهای هوایی روسیه ورزیده هستند و این خبرگی از کشتن غیر نظامیان در سوریه خودداری می کند.

روگوزین در مصاحبه با شبکه روسیه 24 گفت که:” ماموریت ما بمباران دشمنان با دقت و بدون خطا است، و البته آنها تلاشی برای پنهان شدن در پناهگاه ها و مخفیگاه های خصوصی و همچنین بین غیرنظامیان دارند و این امر به قصد وقوع بسیاری از قربانیان در حالیکه ضربات ما غیر دقیق بود.” 

وی افزود که: ” این قطعا اتفاق نمی افتد چون ضربات ما با دقت عالی انجام می شود.”

 

نیرمین/م.خ