اشغالگر صهیونیستی ده فلسطینی را در کرانه باختری بازداشت کرد

کرانه باختری- سانا

نیروهای صهیونیستی ده فلسطینی از مناطق مختلف در کرانه باختری را بازداشت کرده اند. 

امروز، منابع محلی به خبرگزاری فلسطینی «وفا» گفتند که نیروهای اشغالگر صهیونیستی به خانه های فلسطینی ها در روستای «ترقومیا» در غرب خلیل یورش بردند و 3 جوان از آن و 4 جوان دیگر از جمله 2 دختر از شهر طولکرم و شهرک شویکه را دستگیر کرده اند.   

 

نیرمین

شاهد أيضاً

دستگیری 8 فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا نیروهای اشغالگر اسرائیلی بامداد امروز 8  فلسطینی را در مناطق مختلفکرانه باختری بازداشت …