عملیات ارتش ونیروهای مسلح علیه گروه های تروریستی

عملیات ارتش ونیروهای مسلح علیه گروه های تروریستی .

ثناء 

شاهد أيضاً

زخمی شدن دو کودک بر اثر انفجار مین به جا مانده از تروریست ها در حومه درعا

درعا-سانا بر اثر انفجار مین به جا مانده از تروریست ها در شهرک قرفا در …