بررسی راه های توسعه زبان فارسی د دانشکده ادبیات در دانشگاه البعث

 

 

 

ن.خ/ث.ص

شاهد أيضاً

حمله اشغالگران ترکیه و مزدورانش به دو روستا در حومه حسکه

حسكه-سانا نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران تروریست آن به  دو روستا درمحله تل تمر در …