مقامات مسؤول در حماه اسلحه و مهمات داخل یکی از زیرزمین ها را کشف و ضبط کردند

حماه- سانا

مقامات مسؤول در استان حماه با همکاری با ساکنان، مقادیر از اسلحه و مهمات داخل یکی از زیرزمین ها در منطقۀ “الفرایه” جنوب استان را کشف و ضبط کردند.

منابع در استان به خبرگزاری سانا گفتند که مقامات مسؤول پس از  بررسی و پیگیری و با همکاری با ساکنان، به یکی از زیرزمین های خانه ها در منطقۀ “الفرایه” در استان حماه را یورش بردند و داخل آن یک انبار اسلحه و مهمات را کشف کردند.

منبع توضیح داد که اسلحه و مهمات کشف شده شامل ” تک تیر انداز و  سه تفنگ اتوماتیک و پرتاب کننده  با  ماسک ها و داروها و مهمات گوناگون، بود.”

نیرمین خلیل 

شاهد أيضاً

توزیع کمک های روسیه به زلزله زدگان در مراکز اسکان موقت در عین الکروم در حومه حماه

حماه-سانا امروز استان حماه کمک های غذایی ارائه شده از سوی فدراسیون روسیه میان آسیب …