شرکت هواپیمایی “اجنحه الشام” اولین پرواز به خرطوم را راه اندازی می کند

دمشق – سانا

شرکت “اجنحه الشام” در راستای برنامه خود برای گسترش دامنه پروازهایش،دیشب اولین پرواز به خرطوم را راه اندازی کرد.

مدیر روابط عمومی در سفارت سودان در دمشق به سانا گفت: ما امیدواریم که این پرواز یک فال خوب برای همه سوری ها باشد.

وی به اهمیت این گام در توسعه تجارت بین سوریه و سودان نشان داد.

غياث جاويش