تجليل از تعدادی از خانواده های شهدای تیم های ملی و ستارگان ورزش

تجليل از تعدادی از خانواده های شهدای تیم های ملی و ستارگان ورزش

غ/خ

شاهد أيضاً

رسانه های فلسطینی از شهادت یک فلسطینی به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر در کرانه باختری خبر دادند و بدین ترتیب امروز پنج فلسطینی به شهادت رسیدند

رسانه های فلسطینی از شهادت یک فلسطینی به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر در کرانه باختری …