بارش باران در حماه 7-10-2015

بارش باران در حماه 7-10-2015

 

شاهد أيضاً

گفتگوی وزیر کار و امور اجتماعی عراق با سفیر الدندح در مورد امور کارگران سوری در عراق

بغداد – سانا  احمد الاسدی، وزیر کار و امور اجتماعی عراق با صطام جدعان الدندح، …