ویکی لیکس اسناد محرمانه افشا کرد: آمریکا برای بی ثبات کردن سوریه در سال 2006 برنامه ریزی کرد

بیروت_ سانا

روزنامه الاختبار لبنان اسناد محرمانه افشا شده توسط سایت ویکی لیکس در مورد تلاش آمریکا در سال 2006 برای بی ثبات سوریه وسرنگون حکومت رئیس جمهور دکتر بشار اسد، منتشر کرد.

روزنامه الاخبار گفت: اسناد محرمانه صادر از سفارت آمریکا در دمشق وتوزیع شده به مختلف  نهادهای دولتی ناراحتی واضطراب از ثبات دولت سوریه وقویتر شدن دکتر بشار اسد نسبت به دو سال قبلی ، ابراز کرد.
اسناد سفارت آمریکایی ها برای بهره برداری از نقاط ضعف دولت  واعمال فشار علیه رئیس جمهور بشار اسد ، دعوت کرد.

اسناد محرمانه افزود که می توان از نقاط ضعف مانند مسئله ترور نخست وزیر سابق لبنان رفیق حریری  ودادگاه بین المللی به منظور قرار دادن رئیس جمهور اسد تحت فشار، تا به صورت غیر منطقی عکس العمل نشان بدهد، استفاده شود.

اسناد اهمیت بهره گیری از عبد الحلیم خدام با وجود اینکه که هیچ پایگاه مردمی ندارد،. همچنین به ادامه تشویق عربستان سعودی برای اجازه دادن به او به منظورارتباط با شبکه های  رسانه ای وابراز نظروی  وانتقاد رژیم سوریه اشاره کرد ، وتشویق کردن همپیمانان منطقه ای از جمله مصر وعربستان برای دیدار با شخصیت های معارض دیگر همراه با افشای چنین دیدارها پس از انعقاد آن .

اسناد آمریکایی ابراز شکست اصلاحات اقتصادی در سوریه به ویژه در زمان بیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 2007 به منظور شرمسار رئیس جمهور دکتر بشار اسد ، ومنع کشورهای خلیج از سرمایه گذاری در سوریه، پیشنهاد کرد.

اسناد بر ضرورت اعلام وجود گذرگاه برای گروه های افراطی در سوریه تاکید کرد،  وخواستار نشان دادن ضعف وبی ثباتی دولت سوریه در مقابل تروریست ها، علیرغم اعتراف سفارت براینکه دولت سوریه با گروه های تروریستی وابسته به القاعده مبارزه می کند.

اسناد بر ضرورت دامن زدن فتنه واختلافات مذهبی، وهشداردادن از تهدید ایرانی  از طریق همکاری با رژیم عربستان سعودی، تاکید کرد.

حسین حبیب