منبع نظامی به سانا: نیروهای هوایی مقرات وخودروهای متعلق به تروریست ها در بنش والصواغیه ورام حمدان وتفتناز واطراف کفریا والفوعه در ریف ادلب منهدم می کنند

فوری_ سانا

حسین حبیب

شاهد أيضاً

نیروهای مسلح دلاور ما به مناسبت جنگ آزادیبخش اکتبر را جشن گرفتند