مقاومت فلسطین سایت نظامی «صوفا» دشمن اسرائیلی را با موشک ها هدف قرار داد

مقاومت فلسطین سایت نظامی «صوفا» دشمن اسرائیلی را با موشک ها هدف قرار داد

شاهد أيضاً

وزارت بهداشت فلسطین: شمار قربانیان تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه در دویست و هشتاد و دومین روز به 38 هزار و 584 شهید و 88 هزار و 881 زخمی رسیده است