آنروا: از آغاز جنگ با نوار غزه تاکنون 625 هزار کودک فلسطینی از تحصیل محروم شده اند

ژنو – سانا

آژانس امداد و کار سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد که بیش از 625 هزار کودک فلسطینی به دلیل ادامه تجاوز رژیم اسرائیلی به نوار غزه از تحصیل محروم شده اند.

این سازمان امروز در بیانیه ای اعلام کرد که حمایت از کودکان فلسطینی با فعالیت هایی که به آنها کمک می کند تا به یادگیری بازگردند ، کافی نیست ، زیرا 625 هزار کودک در سراسر غزه از ابتدای جنگ از آموزش محروم شده اند ، زیرا مدارس به دلیل بمباران مداوم مجبور به بسته شدن شدند.

نیروهای اشغالگر اسرائیلی از هفتم اکتبر گذشته به تجاوز فاشیستی خود به نوار غزه ادامه داده اند که بر تمام مراکز و زیرساخت های حیاتی از جمله مدارس و بیمارستان ها تأثیر گذاشته است.