دیدار وزیر امور خارجه با کاردار سفارت نیجریه 

دمشق – سانا

سفیر سعیدو محمد دودو استوارنامه خود به عنوان کاردار سفارت جمهوری فدرال نیجریه در جمهوری عربی سوریه را تقدیم کرد.

دکتر فیصل المقداد، وزیر امور خارجه و مهاجران امروز با سفیر دودو دیدار کرد.

دو طرف در جریان این دیدار بر روابط دوستانه برجسته ای دو کشور دوست و همکاری آنها در زمینه های مختلف از جمله در چارچوب سازمان ملل متحد و سازمان های مختلف منطقه ای تاکید کردند.

وزیر المقداد و کاردار سفارت نیجریه درباره تحولات اوضاع در عرصه های منطقه ای و بین المللی تبادل نظر کردند.