رئیس جمهور بشار الاسد قانون ایجاد شرکت عمومی صنایع غذایی صادر کرد

دمشق – سانا

رئیس جمهور، بشار الاسد، قانون شماره (22) سال 2024 را صادر کرد که به موجب آن “شرکت عمومی صنایع غذایی” جایگزین “مؤسسه عمومی صنایع غذایی” (تاسیس 1975) و “مؤسسه عمومی شکر” و شرکت های تابعه آنها خواهد شد.

هدف از این قانون بازمهندسی فعالیت های صنعتی، بومی سازی و رسیدن به بالاترین سطح یکپارچگی در فرآیند تولید از طریق بهینه سازی ساختار سازمانی و کاهش سطوح نظارت است تا سرعت تصمیم گیری و افزایش بهره وری و کیفیت کلی را تسهیل کند.