برگزاری همایش پیاده روی به مناسبت روز جهانی محیط زیست درشهر قدیمی دمشق