مروری بر مهمترین رویدادهای هفته .. تصاویر

رئیس جمهور بشار الاسد با باقری کنی دیدار و با وی درباره روابط دوجانبه و تحولات در اراضی اشغالی فلسطین گفتگو کرد 4-6-2024
رئیس جمهور بشار الاسد با باقری کنی دیدار و با وی درباره روابط دوجانبه و تحولات در اراضی اشغالی فلسطین گفتگو کرد 4-6-2024