شورای راهبردی روابط خارجی در ایران :مسیر سیاست خارجی ایران همچنان با قوت و تحت ارشادات رهبری انقلاب اسلامی ادامه خواهد یافت

شاهد أيضاً

رسانه های فلسطینی : در نتیجه بمباران هوایی اشغالگران اسرائیلی در اردوگاه طولکرم در کرانه باختری ، 5 فلسطینی از جمله دو دختر به شهادت رسیدند