برگزاری جشنواره روزهای “گل رز  دمشقی در سانرمو  2024” در ایتالیا

رم – سانا

همزمان با فصل برداشت سالانه گل رز دمشقی در سوریه، فعالیت های پروژه “گل رز دمشقی در سانرمو  2024” امروز در ایتالیا آغاز شد.

این جشنواره توسط “دبیرخانه توسعه سوریه” با همکاری “سازمان سانتاگاتا برای اقتصاد فرهنگ”، موسسه ویلا اورموند و موسسه حقوق بشردوستانه بین المللی ایتالیا بزگزار می شود.

هدف این پروژه ارتقای فرهنگ سوریه، معرفی اهمیت نقش آن در کشورهای مدیترانه، و ارتقای سطح آگاهی از ریشه های تاریخی و فرهنگی و درک میراث سوریه از طریق یکی از مشهورترین عناصر فرهنگی سوریه: “گل رز دمشقی” و شیوه های سنتی و صنایع دستی مرتبط با آن است که در سال 2019 در فهرست میراث انسانی ناملموس یونسکو به ثبت رسید.

این پروژه شامل بسیاری از فعالیت‌ های فرهنگی از جمله نمایشگاه عکاسی، شب‌ های موسیقی و سینمایی، سمینارهای فکری و نمایش مجسمه‌های هنری گل رز دمشقی است که از صنایع دستی سنتی سوریه طراحی شده است.

شایان به ذکر است که این فعالیت به مدت پنج روزه ادامه دارد.