وزارت خارجه سوریه: جنایت های وحشیانه داعش علیه میراث فرهنگی سوریه هویت ملی را مورد هدف قرار می دهد

دمشق-سانا

سوریه خشم شدید خود از جنایت بربری داعش در تفجیر معبد بعلشمین و کشته کردن باستان شناس خالد الاسعد را ابراز کرد.

یک منبع رسمی در وزارت امور خارجه سوریه گفت: جمهوری عربی سوریه خشم شدید خود از جنایت بربری داعش در تفجیر معبد بعلشمین در پالمرا و کشته کردن باستان شناس خالد الاسعد را ابراز کرد.

منبع افزود: جنایت های وحشیانه داعش علیه میراث فرهنگی و تمدنی سوریه، هویت ملی و حافظه تاریخی مردم سوریه را مورد هدف قرار می دهد.

م.خ-محمد غیاث جاویش

شاهد أيضاً

واکنش شدید اللحن وزارت امور خارجه سوریه به گزارش “تیم بازرسی و شناسایی هویت” درباره حادثه ادعایی سراقب

دمشق-سانا وزارت خارجه در واکنش به گزارش موسوم به “تیم بازرسی و شناسایی هویت” درباره …