گفتگوی صباغ با ورشینین و فرانسیس درباره چالش‌های پیش روی سوریه

نیویورک-سانا

سفیر بسام صباغ، رئیس هیئت سوری در هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل با سرگئی ورشینین معاون وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه دیدار کرد. در این دیدار راه‌های تقویت روابط راهبردی میان دو کشور دوست و اهمیت هماهنگی مستمر بین آنها در مورد موضوعات مختلف به ویژه تحولات سوریه و چالش های پیش روی آن و کاهش آلام انسانی مردم سوریه مورد بحث و بررسی گرفت.

سفیر صباغ در این دیدار خاطرنشان کرد که دیدگاه‌های دو طرف در مورد لزوم احترام به حاکمیت و یکپارچگی خاک سوریه و خروج نیروهای خارجی غیرقانونی از خاک سوریه یکسان است.

وی همچنین بر اهمیت ادامه مبارزه با تروریسم تا نابودی کامل آن و لغو فوری تحریم های یکجانبه علیه سوریه و نیز نقش نشست های برگزار شده در قالب آستانه برای دستیابی به ثبات امنیت در سوریه تاکید کرد.

در همین راستا، سفیر صباغ به دنیس فرانسیس، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تصدی ریاست هفتاد و هشتمین اجلاس مجمع عمومی را تبریک گفت و آمادگی سوریه را برای هماهنگی و همکاری با وی در تمامی موضوعات مرتبط با مأموریتش اعلام کرد.

سفیر صباغ نیز چالش‌هایی را که سوریه برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار با آن مواجه است، تشریح کرد و آن را ناشی از تداوم بقایای هسته های تروریستی، تداوم حضور غیرقانونی خارجی در خاک سوریه و اقدامات قهری یکجانبه غیرقانونی که اثرات فاجعه باری به بار آورده است، دانست.

نیز به نوبه خود، فرانسیس بر ادامه همکاری و هماهنگی خود با هیأت های همه کشورهای عضو تاکید و آرزوی خود را برای همکاری نزدیک با طرف سوری در مورد موضوعات نشست جاری مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد.