جنگنده های اشغالگر تجاوز خود به نوار غزه را تجدید کرد

قدس اشغالی – سانا

عصر امروز جنگنده های اشغالگر  رژیم صهیونیستی تجاوزات خود را علیه نوار غزه محاصره شده تجدید کرد.

رسانه های فلسطینی گزارش دادند که نیروی هوایی اشغال مناطق شرقی اردوگاه البریج در وسط نوار و بین شهرهای جبالیا و بیت حانون در شمال نوار را هدف قرار داده است ، که منجر به ورود آسیب جدی به زیرساخت ها شده است.

دیروز نیروی هوایی اشغالگر دستکم منطقه ای در شرق شهر غزه در شمال این نوار  را با موشک هدف قرار داد ، که منجر به وقوع خسارات مادی شد.