عــاجــل مقاومت فلسطینی در پاسخ به کشتارهای مستمر رژیم صهیونیستی علیه اهالی نوار غزه(تل آویو)و واحد شهرک نشینی (سدیروت) را با رگبار موشکی هدف قرار داد

مهمترین رویدادهای هفته .. تصاویر

تحت حمایت رئیس جمهور اسد … برگزاری مراسم فارغ التحصیلی گروه جدیدی از دانشجویان آکادمی مهندسی نظامی اسد 7-9-2023
تحت حمایت رئیس جمهور اسد … برگزاری مراسم فارغ التحصیلی گروه جدیدی از دانشجویان آکادمی مهندسی نظامی اسد 7-9-2023