پیشرفت های ارتش و مقاومت در زبدانی

 

شاهد أيضاً

حمله اشغالگران ترکیه و مزدورانش به دو روستا در حومه حسکه

حسكه-سانا نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران تروریست آن به  دو روستا درمحله تل تمر در …