وزارت امور خارجه فلسطین از جامعه جهانی خواست تا طرح های شهرک سازی اشغالگران در مسجد الاقصی را متوقف کند.

قدس اشغالی -سانا

وزارت امور خارجه فلسطین مجدد از جامعه جهانی خواست تا مسئولیت های خود را برعهده بگیرد و اقدام موثری برای توقف طرح های شهرک سازی اشغالگران اسرائیل در مسجد مبارک الاقصی و شهر قدس اشغالی انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری وفا فلسطین، وزارت امور خارجه عصر امروز در بیانیه ای اعلام کرد که با جدیت به طرح های توسعه طلبانه شهرک سازی که توسط اشغالگر در مسجد الاقصی ترویج می شود، نگاه می کند.

این وزارتخانه اشاره کرد که مقامات اشغالگر اقدامات محدودکننده ای اتخاذ کرده اند که دسترسی فلسطینیان به نماز خواندن در مسجد الاقصی را جلوگیری می کند .