بازرسی یک هیئت روسی از کار کاوش های باستان شناسی در اوگاریت در استان لاذقیه

لاذقیه  – سانا

یک هیئت از فدراسیون روسیه امروز از محوطه تاریخی “پادشاهی اوگاریت” واقع در منطقه وادی قندی بازدید کرد تا از عملکرد ماموریت کاوش باستان شناسی روسیه در استان لاذقیه بازرسی کند.

این بازدید در چارچوب همکاری بین استان لاذقیه و استان نیژنی نووگورود روسیه انجام شده است.

پیتر ویتالیویچ بانیکوف، معاون فرماندار استان نیژنی بر اهمیت محوطه باستان شناسی فوق الذکر که یکی از قدیمی ترین مکان ها در تاریخ کل بشریت است، تاکید کرد.

وی بر تمایل کشورش برای حمایت از سوریه در زمینه حفاظت از میراث تاریخی به ویژه بازسازی سایت اوگاریت تاکید کرد.

به نوبه خود تیسیر حبیب، رئیس شورای شهرداری لاذقیه تاکید کرد که بازدید هیئت روسیه در چارچوب توافقنامه های امضا شده بین استانداری لاذقیه و استان نیژنی در زمینه های مختلف فرهنگی، گردشگری و اقتصادی است.