نیروهای اشغالگر 5 فلسطینی را مجبور به تخریب منازل خود در قدس اشغالی کردند.

قدس اشغالی-سانا

نیروهای اشغالگر اسرائیل امروز پنج فلسطینی را مجبور به تخریب منازل خود در سلوان قدس اشغالی کردند.

خبرگزاری وفا گزارش داد که نیروهای اشغالگر به محله واد قدوم  یورش بردند و 5 فلسطینی را مجبور به تخریب خانه هایشان کردند و خانواده هایشان را آواره کردند.

اوایل امروز، نیروهای اشغالگر یک خانه را  در بیت المقدس و خانه دیگری را در رام الله تخریب کردند .