بازداشت 14 فلسطینی در کرانه باختری توسط نیروهای اشغالگر

قدس اشغالی-سانا

نیروهای اشغالگر اسرائیلی امروز 14 فلسطینی در مناطق مختلف در کرانه باختری را بازداشت کردند.

خبرگزاری”وفا”اعلام کرد: نیروهای اشغالگر ضمن یورش به  چندین محله در طولکرم و نابلس واردوگاه عسکر و شهرک های طمون در طوباس وبیت فجار در بیت لحم و العیسویه در قدس و قباطیه در جنین 14 فلسطینی را بازداشت کردند.