رئیس جمهور اسد و بانوی اول از اعضای ماموریت های خارجی و کارشناسان سوری شرکت کننده در کنفرانس بین المللی (آخرین نتایج تحقیقات باستان شناسی سوریه و پیامدهای زلزله)استقبال کردند

دمشق-سانا

هر گاه تاریخ تکلم کند نام سوریه را با زبان زمان دیرینه یاد می کرده است. و اگر زمین به سخن آید، از سوریه، خاستگاه و گاهواره تمدن ها تعریف می کرد.

از ابلا تا عمریت و دو قلعه الحصن و حلب، تا پالمیرا و تل فرزات، ابس، الشامیه و تل سکر، کارهای باستان‌شناسی و کاوش‌ها به علت وفور تاریخ و میراث پایان نمی‌یابد.

و از آنجایی که سوریه اینگونه است، ماموریت های باستان شناسی بین المللی پس از غیبت تحمیلی ناشی از جنگ و شرایط آن، کار خود را در خاک سوریه از سر می گیرند.ماموریت های ایتالیا، چک و مجارستان به همراه کارشناسان کشورهای اروپایی بازگشت خود را با برگزاری کنفرانس بین المللی در دمشق شروع کردند. این کنفرانس فرصتی بود تا ده ها محقق خارجی را با همتایان سوری خود گرد هم درآیند ودر مورد کار وفعالیت ماموریت های تاریخی و باستان شناسی وهمچنین تبعات زلزله 6 فوریه بر تعدادی از سایت های باستان شناسی و کارهای مرمتی مورد انتظار در آنها را بحث کنند.

رئیس جمهور بشار اسد و بانوی اول اسماء اسد از اعضای کمیته های خارجی و کارشناسان سوری شرکت کننده در کنفرانس استقبال کردند.

صحبت از هویت، تاریخ، میراث ملموس و حفاظت از این میراث، که هدف آشکار از جنگ سوریه بود، که تاریخ و میراث سوریه را به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از تاریخ و میراث جهانی هدف قرار داد، بلکه در قلب این تاریخ قرار دارد ویکی از برجسته ترین ارکان آن به شمار می رود.

در میان شاخص ترین چهره های حاضر، کاشف پادشاهی ابلا، باستان شناس ایتالیایی پائولو ماتیه است که امروز رئیس جمهور اسد در مراسمی که در باغ موزه ملی دمشق برگزار شد نشان شایستگی درجه ممتاز را توسط دکتر نجاح العطار، معاون رئیس جمهور اعطا کرد.

شاهد أيضاً

بانوی اول اسماء الاسد در نشست گفتگو در دانشگاه مطالعات خارجی پکن: با تلاش هایی برای از بین بردن فرهنگ های ملی مواجه هستیم که ابرازهای آنها در ظاهر و شکل اختلاف با هم داشته باشند اما در محتوا یکی هستند

پکن – سانا بانوی اول اسماء الاسد با حضور در دانشگاه مطالعات خارجی پکن با …