دریافت تجهیزات آتش نشانی و نجات ارائه شده توسط وزارت اورژانس روسیه به دولت سوریه

دمشق-سانا

آتش نشانی دمشق 8 تن تجهیزات و ابزار اطفای حریق را از وزارت اورژانس روسیه دریافت کرد

ادامه دارد