رئیس جمهور عراق در دیدار با المقداد: اهمیت رایزنی و هماهنگی دو کشور در زمینه مسائل منطقه ای و بین المللی

بغداد – سانا

 عبد اللطيف جمال رشيد رئیس جمهور عراق بر اهمیت رایزنی و هماهنگی دو کشور در زمینه مسائل منطقه ای و بین المللی تاکید کرد.

رئیس جمهور عراق در دیدار با المقداد بر عمق روابط میان عراق و سوریه و لزوم تقویت آن تاکید کرد.

رئیس جمهور رشید بر اهمیت همکاری دو کشور برای پیگیری بقایای تروریسم و ​​کنترل مرزها تاکید کرد.

رئیس جمهور رشید تاکید کرد که مردم عراق در زمان فاجعه زلزله در کنار ملت برادر سوریه ایستادند.

به نوبه خود وزیر المقداد از مواضع شرافتمندانه عراق در قبال سوریه و نقش دیپلماتیک قابل توجه این کشور به منظور ازسرگیری مشارکت در نشست های اتحادیه عرب قدردانی کرد.

وزیر المقداد همچنین اثرات فاجعه بار تحریم های اعمال شده بر مردم سوریه را تشریح کرد.

وزیر المقداد از تحولات مهم عراق در عرصه های سیاسی، توسعه ای و امنیتی ابراز خرسندی کرد.