فرستادن کمک های بشردوستانه توسط حزب “کمونیست روسیه”

مسکو – سانا

حزب کمونیست روسیه سه کامیون کمک های بشردوستانه به مردم سوریه ارسال کرده ، که این دسته از کمک ها از راه یک هواپیمای باری مربوط به وزارت دفاع روسیه ، منتقل خواهد شد.

گنادی زوگانوف رئیس حزب در بیانیه ای در هنگام بارگیری کامیون ها از سوخوز لنین در حومه مسکو اعلام کرد: “این کامیون ها شامل سی تن مواد غذایی  هستند  از جمله: آرد گندم ، آرد ذرت ، حبوبات ، شکر ، روغن های گیاهی ، محصولات کنسرو شده و غیره…

زوگانوف توضیح داد که حزب کمونیست روسیه به طور موثر به مردم سوریه در طول بحران که از آن عبور کرده اند ، کمک کرده ، و همچنین اشاره کرد که این حزب همچنین به مردم دونباس در مبارزه با نئو نازیسم و باند های فاشیستی ، کمک می کند.

به نوبه خود ولادیمیر کاشین ، معاون رئیس حزب کمونیست روسیه ، گفت: “سوریه یک کشور مهم است و ما پس از فاجعه زلزله به آن کمک می کنیم” ، و از همه کسانی که در جمع آوری این کمک برای ارایه آن به مردم دوستانه سوریه مشارکت کردند ، تشکر وقدر دانی کرد.

کاشین خاطرنشان کرد که یکی از اعضای رهبری حزب و معاون دومای دولتی “کازبک تایسایف” این دسته از کمک ها را همراهی خواهد کرد ، و تحیت کمونیست های روسیه و احساسات همبستگی آنها را به مردم سوریه ، منتقل خواهد کرد.

از سوی دیگر کازبک تایسایف گفت که حزب کمونیست به ارسال کمک های بشردوستانه به سوریه ادامه خواهد داد.

در حالی که الکساندر ناوموف معاون رئیس دومای محلی استان مسکو  تاکید کرد که امپریالیست های آمریکایی و طرفداران جهانی شدن می خواستند سوریه را به عنوان یک کشور مستقل ، هدف قرار دهند ، اما مردم سوریه با کمک فدراسیون روسیه ، نهاد دولتی خود را حفظ کردند.

وی افزود: به اصطلاح غرب متمدن به رهبری آمریکا در حال صحبت از دموکراسی و انسانیت است اما در واقع آنها در حال انجام حیله گری هستند و پس از فاجعه زلزله به مردم سوریه ، هیچ کمک ارایه نکردند.

یلنا موکرینسکایا ، عضو دومای محلی فرمانداری مسکو گفت که کمک های بشردوستانه از فرودگاه نظامی چکالوفسکی در حومه مسکو به سوریه در حال ارسال است ، واز اداره فرودگاه و همه کسانی که در جمع آوری این محموله کمک های بشردوستانه به سوریه مشارکت کردند ، تشکر کرد.

يائل محمد